Translate

söndag 7 augusti 2011

Konsekvensen av att vara obehörig men ändå inte

Av sommarbloggare Ronny Widekärr


Det må ha varit i en mycket snäv litterär genre jag som sommarbloggare rört mig i - det mesta som varit adresserat från undertecknad har handlat om musik i allmänhet och gitarrer i synnerhet. Följaktligen inget som är relaterat till skolans värld (vilket Tommy nog hade tänkt). Visst, jag skulle kunna skriva om vad jag anser om lärarlegitimation, den nya läroplanen eller huruvida eleverna ska få ha mössa på sig i klassrummet eller ej; vikten av att ha en väl fungerande likabehandlingsplan eller varför 45 timmars arbetsvecka med sommarlov är att föredra framför 40 timmar och 5 veckor semester. Nu blir det nog inte så.

Om någon vecka startar skolan igen. Återigen kastas man brutalt in i den krassa verklighet som skolans väggar har att erbjuda frustrerade men förhoppningsvis högt presterande lärare och elever. Inom kort står man i ett klassrum och undervisar eller sitter i sitt arbetsrum och rättar… men vänta lite! Denna terminen blir det annorlunda för mig. Detta med anledning av att jag är obehörig. Jag har förvisso en lärarexamen och massor av högskolepoäng men det hjälper inte långt när man därtill undervisar i ämnen som ligger bortom horisonten svenska och historia. Konsekvensen blir att skicka bland annat mig på lärarlyftet, vilket innebär att jag återigen kommer konfronteras med Uppsalas gamla lärosäte. Alltså blir det att ta av sig lärarkostymen för att återigen under en termin påkläda sig studentens fryntliga anlete. Jag ser framemot detta. Men i väntan på att åter få träda in i mitt nygamla liv kommer jag fortsätta med det jag gillar allra bäst: umgås med mina gitarrer.