Translate

tisdag 18 maj 2010

Kundrelationer

Det är en stor sol utanför mitt fönster och förmiddagen har smått chockat mig med att vara varm och skön. Jag tillbringar förmiddagen med att beta av listan med kunder som på ett eller annat sätt är missnöjda med den produkt, eller den service som mitt företag levererar. Precis som hos alla företag, blir inte allting rätt direkt, hur mycket man än vill det. Det kan förståss bero på olika faktorer, men i stort sätt är det oväsentligt, eftersom att om man vill jobba med kunden i centrum, finns det bara en lösning. Kunden måste bli nöjd. Helst mer nöjd än när han köpte produkten.
Sedan är det förståss självklart att man måste finna kärnan till problemet om det skulle visa sig vara en upprepande företeelse med samma utgångspunkt. Däri ligger dock inte mitt arbete idag, utan istället skall jag säkerställa leveranser, installationer, utbildningar, samt föra en dialog med de kunder, där vi ännu inte nått någon acceptabel lösning. Det här är inte något som jag till vardags jobbar med, men det är (när motviljan lagt sig) en nyttig insikt som skapar förståelse i att alla led måste fungera i en vinnande process. Detta oavsett hur krävande och jobbigt det ibland kan vara.